Baner Fundacji

Deklaracja dostępności

Fundacja Centrum Szkoleń i Innowacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej fundacja.csi.info.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-05-15.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-15.

 Stan dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa stworzona w oparciu o WordPress. Zainstalowana jest wtyczka mająca ułatwić poruszanie się po stronie osobom słabowidzącym.

Niedostępne elementy i treści:

  • serwis zawiera dokumenty PDF, z których część powstała na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z plików osadzonych i publikować teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 2023-10-13.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-13.

 Skróty klawiaturowe 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas mailowo – fundacja@csi.info.pl lub telefonicznie – (+48) 81 534 60 98.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content