Baner Fundacji

Zapraszamy do projektu „Kreatywna Cyberprzygoda”

Fundacja Centrum Szkoleń i Innowacji od 1 października 2023 r. realizuje projekt „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych” finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”. Celem projektu jest wzrost umiejętności uczniów szkół podstawowych objętych wsparciem w zakresie bezpiecznego poruszania się po sieci (w tym: identyfikacji szkodliwych treści, rozróżniania fake newsów) oraz wzrost umiejętności cyfrowych w zakresie posługiwania się programami graficznymi. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z Lublina i powiatu lubelskiego (klasy IV-VIII).

Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje szkoła – rekrutacja już trwa. Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie projektu: www.cyberprzygoda.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content