Baner Fundacji

Co nowego w projekcie „Kreatywna Cyberprzygoda”?

W Szkole Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 od 07.11.2023 r. prowadzimy „Warsztaty przygoda z grafiką dla młodych twórców”. Zajęcia są realizowane dla uczniów z klas IV-VIII w ramach projektu „Kreatywna Cyberprzygoda: Bezpieczne i Pomysłowe Korzystanie z Technologii Cyfrowych”. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy grafiki komputerowej. Warsztaty mają charakter praktyczny – uczniowie pod okiem trenerów samodzielnie manipulują plikami graficznymi i wykonują projekty graficzne. Celem warsztatów jest zapewnienie uczniom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień, w szczególności w obszarze nowych technologii i umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Na koniec zajęć uczniowie wykorzystując zdobyte umiejętności przygotują prace graficzne. Prace zostaną następnie ocenione – trzy najlepsze osoby z każdej grupy otrzymają nagrody.

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”.

Skip to content