Autor: CSI

  • Wpis do RIS i KRAZ

    Informujemy, że  w dniu  11 maja 2023 roku FUNDACJA CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00077/2023 oraz do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniających do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego…

Skip to content